Giáo trình Hoá lý-Nguyễn Đình Huề ( đủ 2 tập )Cố Giáo sư Nguyễn Đình Huề là một nhà giáo mẫu mực, một nhà Hoá học uyên thâm đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà cũng như sự hình thành, phát triển hoá học lý thuyết và hoá lý nói riêng, hoá học nói chung. Các giáo trình hoá lý là một trong những di sản quý báu mà cố giáo sư Nguyễn Đình Huề để lại cho thế hệ mai sau.

CLICK HERE TO DOWNLOAD
PASSWORD (nếu có): thuviendientu.org
Lượt tải : 60 lượt | Size: 32.8 MiB HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Từ khóa liên quan : , , ,