Mẹo tính nhanh tích phân từng phầnCông thức này gọi là công thứclấy tích phân từng phần. Công thức này thường được dùng để lấy tích phân các bểu thức có thể biểu diễn dưới dạng tích của hai nhân tử u và dv, sao cho việc tìm hàm số v theo vi phân dv của nó và việc tính tích phân  là những bài toán đơn giản hơn so với việc tính trực tếp tích phân  . Ý nghĩa tách biểu thức dưới dấu tích phân thành các thừa số u và dv thường xảy ra trong quá trình giải các bài toán có dạng sau

CLICK HERE TO DOWNLOAD
PASSWORD (nếu có): thuviendientu.org
Lượt tải : 72 lượt | Size: 2.2 MiB HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Từ khóa liên quan : , , ,