Phương pháp giải bài tập di truyềnViệc nhận dạng các quy luật di truyền là vấn đề quyết định cho việc giải nhanh về các bài toán lai. Để nhận dạng các quy luật di truyền phải dựa vào các điều kiện cụ thể của bài toán.+ Đối với các bài toán lai về 1, 2 hoặc nhiều cặp tính trạng phân ly độc lập thì ta dựa vào:-Các điều kiện về tính trạng gen quy định…

CLICK HERE TO DOWNLOAD
PASSWORD (nếu có): thuviendientu.org
Lượt tải : 93 lượt | Size: 2.2 MiB HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Từ khóa liên quan : , , ,